skip to Main Content
034-1419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Rust en warmte

Wie voor het eerst Vrije School Valentijn en kinderopvang Violinde binnenkomt, bemerkt een sfeer van rust en warmte. De vormgeving, kleuren en inrichting zijn met zorg gekozen en het jaargetijde is terug te vinden op de jaartafel bij de ingang of de jaarwand bij de kleuters.

In elke klas is ook een jaartafel en zijn de schilderstukken en vormtekeningen een weerspiegeling van de ontwikkelingsstof.

Hoofd, hart en handen

Vrije School Valentijn wil een gemeenschap zijn waar onderwijs aangeboden wordt die de hele mens aanspreekt en de harmonie bevordert tussen hoofd, hart en handen. Waar kennis en vaardigheden ontstaan door elkaar te ontmoeten in een betrokken en veilige fysieke en geestelijke ruimte. Naast de belangrijke schoolse vaardigheden willen wij de kinderen helpen zich te ontwikkelen naar mensen die zelfstandig, vol vertrouwen hun toekomst tegemoet zien en plezier beleven aan de verschillen tussen mensen.

Betrokken en helder

De school is in beweging zoals kinderen ook voortdurend in beweging zijn. Deze site is daarom een informatiebron voor praktische, actuele en inhoudelijke informatie en achtergronden van ons onderwijs.

Wij wensen de kinderen en ouders een betrokken omgeving toe waar ruimte is voor helder denken, warm voelen en daadkrachtig handelen.

Het onderwijs in de kleuterklas

De vrijeschool heeft bewust aparte kleuterklassen. In de kleuterklassen staat ontwikkeling door spel voorop; we vinden het belangrijk dat kinderen vrij kunnen spelen. Vanaf klas 1 zijn de kinderen rijp om op een meer abstracte manier te leren. De kleuters kunnen het hele jaar instromen. Zij blijven ongeveer twee jaar bij dezelfde leidster. Er zijn ‘jongere’ en ‘oudere’ kleuters in één klas.

Huiselijk

De kleuterklassen vormen het visitekaartje van de vrijeschool; de klas is huiselijk en met aandacht ingericht. Het speelgoed is niet af, het stimuleert de fantasie. Een rustpunt in de ochtend is de gezamenlijke maaltijd. Dan wordt bijvoorbeeld het zelfgebakken brood gegeten. Na het eten spelen de kinderen buiten in hun eigen tuin.

Nabootsing
Voor de kleuter zijn de materialen, kleuren en geluiden van belang. Maar vooral ook het gedrag van de volwassenen. De kleuterpedagogie in de vrijeschool gaat sterk van de nabootsing uit. De kleuter leert immers door zijn natuurlijke drang tot nabootsing.

In het  ‘bewegings- of cultuurspel’  speelt de kleuterleidster met de kinderen de buitenwereld na. Ambachten, seizoenen en jaarfeesten spelen hierbij een grote rol.

Regelmaat

Verhaaltjes, vingerspelletjes en de vaste rituelen in de klas worden vaak herhaald. Zo heeft de dag een vast ritme in de kleuterklas, ook de week en de seizoenen met de daarmee verbonden jaarfeesten.

Taal, ruimtelijke oriëntatie en voorbereidend rekenen worden in de kleuterklassen door middel van spel(en) op een natuurlijke en zinvolle manier aangeboden. Een kleuter heeft veel herhaling nodig; hij mag nog vergeten wat hij geleerd heeft. Alles is nog goed.

Juist door het vele spelen, de liedjes en de verhalen, het ritme en de regelmaat wordt een basis aangelegd waarop het kind straks, met plezier en ´klaar om bewust te leren´ naar klas 1 zal gaan.

Back To Top