skip to Main Content
034-1419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Aanmelden van een kleuter

Om uw kleuter aan te kunnen melden, is het de bedoeling dat u eerst een informatiemiddag bezoekt. Tijdens zo’n middag krijgt u informatie over het vrijeschoolonderwijs en de school zelf, en natuurlijk kunt u ook met al uw vragen terecht. Afsluitend krijgt u een rondleiding door de school.

De volgende middagen zijn gepland:
dinsdag 12 juni 2018
donderdag 6 september 2018
donderdag 4 oktober 2018
dinsdag 6 november 2018
dinsdag 4 december 2018
donderdag 10 januari 2019
donderdag 7 februari 2019
dinsdag 5 maart 2019
dinsdag 2 april 2019
donderdag 16 mei 2019
donderdag 6 juni 2019
donderdag 4 juli 2019

De middagen starten om 13.15 uur en duren ongeveer een uur. U mag uw kind gewoon meenemen, hij/zij kan spelen in de kleuterklas waar de middag gehouden wordt.

Uw kind inschrijven op onze school kunt u doen met het inschrijfformulier dat u meekrijgt tijdens de informatiemiddag.

Als u van plan bent een informatiemiddag te bezoeken, wilt u zich dan aanmelden via info@vrijeschoolvalentijn.nl?

Aanmelden van een leerling die instroomt vanuit een andere school

Wilt u de overstap maken naar een andere school, neemt u dan contact op met de schoolleider, Carin Rommers. Zij zal een afspraak met u maken voor een informatief gesprek.

Wanneer u na het gesprek graag verder wilt met onze school, zullen wij eerst contact opnemen met de huidige school. Wanneer blijkt dat wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft, maken we een afspraak om uw kind een week ter observatie mee te laten lopen in de klas. Als daarna het lerarencollege akkoord is met de aanname van uw kind, krijgt u de inschrijfformulieren overhandigd en wordt hij/zij bij ons ingeschreven.

Back To Top