skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Medezeggenschapsraad

Op Valentijn is een actieve Medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. Deze raad bestaat uit drie ouders en drie medewerkers. Om de 6 weken heeft de MR overleg met de schoolleiding over tal van (bestuurlijke) zaken die binnen de school spelen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies– of instemmingsrecht. Het ouderdeel vertegenwoordigt de ouders van de school.

In de weekbrief doet de MR geregeld verslag van haar activiteiten. Door het houden van verkiezingen worden oudervertegenwoordigers formeel gekozen.

De MR-vergadering is openbaar. Zowel ouders als medewerkers mogen de vergadering bijwonen.

 

Back To Top