skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Vrijeschool

Valentijn is één van de ruim 90 vrijescholen in Nederland. Het woord ‘vrij’ slaat op:
– het doel kinderen op te voeden tot vrijheid;
– het streven naar ‘vrijheid van onderwijs’.

Opvoeden tot vrijheid‘ betekent niet, dat de kinderen alles mogen en niets moeten. Het wil zeggen dat de school het kind helpt zich bewust te worden van zijn eigen talenten. Ook leert het de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen handelen, zodat het later als jong volwassene stevig met beide benen in de wereld kan staan.
Grenzen aangeven door de leerkracht – mits liefdevol – zijn daarbij belangrijk.

Vrijheid van onderwijs‘ is een grondwettelijk recht. Onderwijs geven is een ambacht. Het komt tot zijn recht als de leerkracht vrij en zelfstandig voor de klas kan staan. De taak van de school is om daarvoor de voorwaarden te scheppen.

Antroposofie?

Het leerplan van vrijescholen, zoals Valentijn, komt voort uit Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Antroposofie is een groeiende wereldwijde beweging die er naar streeft inzichten omtrent de mens te ontwikkelen en toe te passen. Antroposofie is onder andere te vinden in de biologisch dynamische landbouw (bijvoorbeeld de Warmonderhof), de antroposofische geneeskunde, de financiële wereld (bijvoorbeeld de Triodosbank) en kunst en architectuur.
Eén van de inzichten omtrent de mens is dat het een wezen is met een lichaam, ziel en geest. Deze staan bij gezonde mensen in een dynamisch evenwicht. Bij ziekte raakt dat evenwicht verstoord. Onderwijs, opvoeding en gezondheid hangen daarom heel sterk met elkaar samen.
De leerkrachten bestuderen (onder meer) de antroposofie. Lesstof is het niet; antroposofie is en blijft een volledig vrije keus.

Valentijn staat open voor alle kinderen, ongeacht kerkelijke richting en levensbeschouwing. De vrijheid van de ouders om de kinderen naar eigen inzicht op te voeden, respecteren wij geheel.

Back To Top