Zielenwensen kiemen

Ik zie rond in de wereld...

Wij ontsteken een vuur

Worden wie je bent

Ik loop mijn eigen weg

Binnen het onderwijs op de vrijeschool kan een kind worden wie hij is. Naast de belangrijke schoolse vaardigheden reken, taal en spelling, kan het kind zijn talenten ontwikkelen die hij met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en plezier in kan zetten in het leven na de basisschool. In onze kleuterklassen kan de kleuter ontdekkend leren, door veel te spelen, naar buiten te gaan en zijn handen vies te maken tijdens het kneden van deeg om broodjes mee te bakken. Ook worden er sprookjes verteld, waarbij de taalontwikkeling gestimuleerd wordt en het kind geniet van de ‘slechterik’ die altijd krijgt wat hij of zij verdient, ondersteund door liedjes, rijmpjes en versjes. Dagelijkse taferelen worden nagespeeld in de huishoeken en de oudste kleuters leren naaien, timmeren, knippen en plakken. Rekenen wordt op een speelse manier de klas binnengebracht: “Uit hoe veel blokken bestaat de toren die je gebouwd hebt? Hoe veel bordjes hebben we nodig voor alle kinderen in de klas?” Zo wordt de kleuter leerrijp, waarna hij doorstroomt naar de eerste klas.

Informatiemiddag

 

Ben je op zoek naar een kleuterklas die past bij jouw aankomende kleuter? Op onze informatiemiddag ben je welkom in de kleuterklassen van onze school. De kleuterleerkrachten kunnen jouw vragen beantwoorden en je krijgt een inzicht in hoe gezellig de kleuterklassen zijn.

 

Aanmelden via:
m.huisman@vrijeschoolvalentijn.nl

 

Eerstvolgende informatiemiddag:
dinsdag 7 december 2021 van 13:15 tot ca. 14:15

Inloopochtend

Ben je op zoek naar een passende school voor jouw aankomende kleuter, of ben je van plan om jouw kind van school te laten wisselen? Tijdens de inloopochtend staan de deuren van onze school en de klaslokalen open. Je krijgt een directe inkijk in alle klassen terwijl er les gegeven wordt.

 

 

Aanmelden via:
m.huisman@vrijeschoolvalentijn.nl

 

Eerstvolgende inloopochtend:
woensdag 24 november 2021 van 8:45 tot ca. 11:00

Onze visie op onderwijs

Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Onze kernwaarden

Samenhang
Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner.
Meesterschap
De kern van het meesterschap zit niet alleen in het kunnen, kennen en beheersen van het vak, maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerend, open, reflectief en nieuwsgierig.
Aandachtigheid
Opvoeden van kinderen vraagt een wakkere blik, zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan van een verbinding. Hierbij past een eerbiedige grondhouding, een veilige omgeving en het vermogen vreugde te beleven aan de verschillen tussen mensen.
Creëren
Creatief denken, nieuwe dingen een kans geven te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het vrij worden van oplossingsgericht of ‘rendementsdenken’.
Vitaliteit
Letterlijk levenskracht, de energie om te leven. Onderwijs dat de hele mens aanspreekt en harmonie bevordert tussen lichaam en geest.
Moed
Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, om stappen te zetten, maar vooral om authentiek te durven zijn als mens en als schoolbeweging.

Samen zijn wij de school

Kinderen komen tot leren wanneer ouders en medewerkers een veilige en betrokken omgeving vormen voor het kind en vertrouwen bieden. In die relatie kan het kind zich autonoom en competent weten. Betrokkenheid is voelbaar voor de kinderen en ouderparticipatie zichtbaar in de school.
Naast vertrouwen in elkaar en een open en gelijkwaardige communicatie, is het op school de gewoonte dat ouders participeren in schoolactiviteiten; schoonmaak, onderhoudsgroep, (G)MR, contactpersonen voor de klas (klassenouders), ouderkoor, ouderacademie, hulp in de klassen, schoolbibliotheek, Tierlantijn (winkel), seizoenstafel en jaarfeesten.