skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Ieder kind heeft zijn eigen raadsels en talenten. Wij spreken de kinderen vanuit de vrijeschoolpedagogiek als totaal mens aan en waken voor een te eenzijdig aanbod; er wordt gekozen voor verdieping, verrijking en compacten.

In alle klassen is er op verschillende gebieden extra leerstofaanbod beschikbaar voor de meer begaafde  kinderen.

Back To Top