skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

De individuele weg en begeleiding op school
De pedagogische vergadering
De begeleiding van de kinderen begint bij de leerkracht in de klas en vindt een natuurlijk vervolg in de pedagogische vergadering. Daarin staan klassen-en kinderbesprekingen, studie en kunstzinnige vorming centraal. Klassenleerkrachten, kleuterjuffen, vakleerkrachten, onderwijsassistenten en de schoolleider nemen allen deel aan de vergadering. Naast de kinderbesprekingen, zijn er klassenbesprekingen zodat het team zicht houdt op alle klassen. Ook de toetsresultaten worden hier besproken. Er wordt inhoudelijk gewerkt op pedagogisch en didactisch gebied. Daar komen onderwerpen aan bod als: Passend onderwijs, dyslexie, differentiatie in de klas, coöperatief leren voor Vrije scholen, oefenuren voor taal en rekenen, en sociale vaardigheden.

Back To Top