skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Klassenouders

De klassenleerkracht vraagt één of twee ouders als klassenouder. Deze klassenouders zijn ter ondersteuning van de leerkracht. Zij helpen op vraag van de leerkracht mee met de organisatie van jaarfeesten, schoolreisjes, schoonmaak en andere activiteiten van de klas.

Back To Top