skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Overstap naar de eerste klas

Omdat wij een nadrukkelijk onderscheid maken in aanpak tussen de kleuter- en lagere school, besteden wij ook relatief veel aandacht aan de overstap van kleuter naar lagereschoolkind.

Leerrijpheid is geen vaststaand en objectief gegeven, maar een grote hoeveelheid aan factoren die samen maken dat een kind de indruk geeft toe te zijn aan de volgende ontwikkelingsstap. Een kind dat leerrijp is, heeft voldoende innerlijke “ruimte” om de overstap te kunnen maken van het meer impliciete leren (leren door te doen) naar het meer expliciete leren (actief leren). Er wordt gekeken naar de gevoelsontwikkeling, motorische ontwikkeling en cognitieve leervoorwaarden.

In het voorjaar krijgen ouders informatie over leerrijpheid en kunnen ze vragen stellen hierover. Op school is een leerrijpheidsprotocol aanwezig, dat ouders kunnen inzien.

Bij kinderen waarbij de leerkracht twijfelt over de leerrijpheid, wordt een leerrijpheidsonderzoek uitgevoerd. De uitslag van dit onderzoek wordt met de ouders besproken.
De schoolleiding neemt uiteindelijk het besluit of een kind wel of niet naar klas 1 gaat.

Back To Top