skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Uitstroomgegevens Voortgezet Onderwijs

Advies vervolgonderwijs van de zesdeklassers, per jaar weergegeven.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
VMBO 5   38% 3   20% 9 waarvan 1 ll met LWOO   31% 6 waarvan 4 ll met LWOO   45%
HAVO 5   38% 7   47%  13   47% 7   41%
VWO 3   24% 5   33%  7   33% 4   24%
Gem. Citoscore eindtoets 537.5 536.3 533.5 529.4
Back To Top