skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Ouderbetrokkenheid

Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen tot leren komen wanneer ouders en medewerkers een veilige en betrokken omgeving vormen voor het kind en vertrouwen bieden. In die relatie kan het kind zich autonoom en competent weten. Betrokkenheid is voelbaar voor de kinderen en ouderparticipatie is zichtbaar in de school.

Op school is het de gewoonte dat ouders participeren in schoolactiviteiten; schoonmaak, PR-groep, (G)MR, contactpersonen voor de klas (klassenouders), schoolbibliotheek, Tierlantijn (winkel), seizoenstafel en jaarfeesten.

Back To Top