skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Ouderbijdrage

Niet alle activiteiten in onze school kunnen bekostigd worden vanuit de reguliere middelen vanuit de overheid. Daarom wordt aan de ouders jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd.

Deze ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter, hanteert een solidair minimum en is verder gerelateerd aan aantal kinderen en inkomen van de ouders/verzorgers. De school heeft een systeem van berekening dat gebruikt kan worden als leidraad.

Uitgebreide informatie over de ouderbijdrage krijgen ouders jaarlijks in de maand juni toegestuurd. Nieuwe ouders worden door de school tijdens de informatiemiddag bij de kleuters, of tijdens het informatiegesprek met de schoolleider, geïnformeerd.

Back To Top