skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Schoonmaak en onderhoud natuurplein

Op onze school worden ouders gevraagd, naast de financiële bijdrage, ook mee te helpen met het schoonmaken van het gebouw en onderhoud van het natuurschoolplein. Het gezamenlijk zorg dragen voor het gebouw waarin de kinderen zoveel tijd doorbrengen, levert een grote financiële besparing op. De lokalen en de gemeenschappelijke ruimtes worden bij toerbeurt door de ouders schoongemaakt.

In plaats van de schoonmaak kunnen ouders zich opgeven voor onderhoud van het natuurschoolplein.

Back To Top