skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Werkgroepen

Wij hebben verschillende werkgroepen/activiteiten waaraan je als ouder kunt deelnemen.

Ouderbibliotheek en Tierlantijn

Op woensdag van 12.00 tot 13.00 uur, als de ouderbibliotheek is geopend, kan men ook een kijkje nemen in het winkeltje Tierlantijn. Daar is prachtig speelgoed te koop, maar ook ansichtkaarten en allerlei spullen die heel geschikt zijn als cadeautje. In Tierlantijn koop je dingen die niet in Harderwijk of omgeving te koop zijn.

De opbrengst komt ten goede aan de school en er worden zaken gefinancierd waar anders geen geld voor is.

Seizoenstafel

Het ritme in de vrijeschool wordt mede bepaald door de wisseling van de seizoenen. In elke klas staat een seizoenstafel die met de seizoenen mee wisselt. Zo wordt aanschouwelijk gemaakt wat er zich gedurende de seizoenen allemaal voltrekt. De seizoenstafel in de hal bij de hoofdingang wordt verzorgd door ouders.

Jaarfeesten

Michaëlsfeest, Sint-Maarten, Advent, Sinterklaas, Kerst, Driekoningen, Palmpasen, Pinksteren en Sint-Jansfeest geven tijdens de verschillende seizoenen ieder hun eigen kleur en zielsdimensie. Ter voorbereiding van deze feesten wordt veelal een beroep gedaan op de participatie van de ouders. Via de e-mail en inschrijflijsten bij de klas kunnen ouders zich hiervoor opgeven.

Open dag

Eenmaal per jaar in februari wordt door de school een Open Dag georganiseerd. De commissie hiervoor doet een beroep op participatie van ouders om de school op een goede manier te presenteren en geïnteresseerde (toekomstige) ouders te woord te staan.

Herfst- of voorjaarsmarkt

Wanneer een markt wordt georganiseerd, doet de commissie een beroep op ouders om te participeren.

Back To Top