skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Ziekmelding

Wij zijn als school wettelijk verplicht te weten waar de kinderen zich gedurende schooltijd bevinden. Aan het begin van de lessen wordt nagegaan welke kinderen afwezig zijn. Als een kind zonder ons medeweten afwezig is, bellen we de ouders om ons te verzekeren van de veiligheid van het kind.

Wanneer kinderen regelmatig te laat komen of vaak ziek worden gemeld, zal de schoolleider met de ouders hierover in gesprek gaan. In het uiterste geval wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Voordat dit gebeurt, zal de schoolleiding contact met de ouder(s) van het betreffende kind opnemen.

Back To Top