skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Rust en warmte

Wie voor het eerst Vrije School Valentijn en kinderopvang Violinde binnenkomt, bemerkt een sfeer van rust en warmte. De vormgeving, kleuren en inrichting zijn met zorg gekozen en het jaargetijde is terug te vinden op de jaartafel bij de ingang of de jaarwand bij de kleuters.

In elke klas is ook een jaartafel en zijn de schilderstukken en vormtekeningen een weerspiegeling van de ontwikkelingsstof.

Hoofd, hart en handen

Vrije School Valentijn wil een gemeenschap zijn waar onderwijs aangeboden wordt die de hele mens aanspreekt en de harmonie bevordert tussen hoofd, hart en handen. Waar kennis en vaardigheden ontstaan door elkaar te ontmoeten in een betrokken en veilige fysieke en geestelijke ruimte. Naast de belangrijke schoolse vaardigheden willen wij de kinderen helpen zich te ontwikkelen naar mensen die zelfstandig, vol vertrouwen hun toekomst tegemoet zien en plezier beleven aan de verschillen tussen mensen.

Betrokken en helder

De school is in beweging zoals kinderen ook voortdurend in beweging zijn. Deze site is daarom een informatiebron voor praktische, actuele en inhoudelijke informatie en achtergronden van ons onderwijs.

Wij wensen de kinderen en ouders een betrokken omgeving toe waar ruimte is voor helder denken, warm voelen en daadkrachtig handelen.

Back To Top