Zielenwensen kiemen

Ik zie rond in de wereld...

Wij ontsteken een vuur

Worden wie je bent

Ik loop mijn eigen weg

Binnen de Vrije School Valentijn proberen wij onderwijs te bieden dat de hele mens aanspreekt en de harmonie bevordert tussen hoofd, hart en handen. De school is een plek waar kennis en vaardigheden ontstaan door elkaar te ontmoeten in een betrokken en veilige fysieke en geestelijke ruimte. Naast de belangrijke schoolse vaardigheden willen wij de kinderen helpen zich te ontwikkelen tot wie ze zijn. Wij hopen zij te helpen op de weg naar zelfstandigheid en vertrouwen in de toekomst, waarbij zij plezier beleven aan de verschillen tussen iedereen.

Informatiemiddag

 

 

Inloopochtend

Onze Visie

 

Onze school is een plek waar kinderen met plezier hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hier mogen ze kind zijn om mens te worden; daar geloven wij in. Onze pedagogische visie is ontleend aan de ontwikkelingsvisie vanuit de antroposofie. Dit is een inspiratiebron voor de leerkrachten. De kinderen krijgen dit niet als lesstof aangeboden, maar de leerkrachten geven zo les dat het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte en belevingswereld van de kinderen. Hierbij is ruimte voor zowel cognitieve ontwikkeling als sociale vorming.

Hoofd, hart en handen

 

Binnen het vrijeschoolonderwijs bieden wij niet alleen taal en rekenen, maar ook vreemde talen, toneelspelen, zingen, schilderen, tuinbouw, handwerken, handenarbeid, vormtekenen en muzieklessen aan. De kinderen werken in de tuin en vieren feest. Op de Vrije School Valentijn laten we kinderen de wereld ervaren.

Samen zijn wij de school

 

Om het onderwijs tot een succes te maken, hebben wij de hulp en de inzet van de ouders nodig. Er wordt een grote mate van actieve betrokkenheid verwacht. Dit strekt zich uit over een breed scala aan activiteiten binnen de school: schooluitjes, toneel- en klassenuitvoeringen, het vieren van de jaarfeesten en diverse markten binnen de school.