Zielenwensen kiemen

Ik zie rond in de wereld...

Wij ontsteken een vuur

Worden wie je bent

Ik loop mijn eigen weg

Binnen het onderwijs op de vrijeschool kan een kind worden wie hij is. Naast de belangrijke schoolse vaardigheden rekenen, taal en spelling, kan het kind zijn talenten ontwikkelen die hij met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en plezier in kan zetten in het leven na de basisschool. In onze kleuterklassen kan de kleuter ontdekkend leren, door veel te spelen, naar buiten te gaan en zijn handen vies te maken tijdens het kneden van deeg om broodjes mee te bakken. Ook worden er sprookjes verteld, waarbij de taalontwikkeling gestimuleerd wordt en het kind geniet van de ‘slechterik’ die altijd krijgt wat hij of zij verdient, ondersteund door liedjes, rijmpjes en versjes. Dagelijkse taferelen worden nagespeeld in de huishoeken en de oudste kleuters leren naaien, timmeren, knippen en plakken. Rekenen wordt op een speelse manier de klas binnengebracht: “Uit hoeveel blokken bestaat de toren die je gebouwd hebt? Hoeveel bordjes hebben we nodig voor alle kinderen in de klas?” Zo wordt de kleuter leerrijp, waarna hij doorstroomt naar de eerste klas.

OPEN DAG  &  Lentemarkt
woensdag 20 maart

 

11:30-14:30 uur & 19:00-20:00 uur

 

Ben je op zoek naar een school die past bij jouw kind? Op onze open dag ben je welkom om onze school beter te leren kennen. Tot 12:45 uur  kan je een kijkje nemen in de klassen, terwijl er nog les wordt gegeven. Daarna zijn er in verschillende klassen activiteiten. Ondertussen kan je al je vragen stellen aan de leerkrachten, leerlingen en ouders van de Valentijn.

 

Tijdens de open dag is er ook een lentemarkt, waar leuke spulletjes en lekkere hapjes te koop zijn.

 

’s Avonds is de school open voor ouders die overdag niet in de gelegenheid zijn om te komen. Je kan een rondleiding krijgen door de school en er is ruimte om al je vragen te stellen.

 

 

Informatiemiddag:

 

Ben je op zoek naar een kleuterklas die past bij jouw aankomende kleuter? Op onze informatiemiddag ben je welkom in de kleuterklassen van onze school. De kleuterleerkrachten kunnen jouw vragen beantwoorden en je krijgt een inzicht in hoe gezellig de kleuterklassen zijn.

 

Aanmelden via:
m.huisman@vrijeschoolvalentijn.nl

 

Eerstvolgende informatiemiddagen 13:15 tot 14:15 uur


– Dinsdag 5 maart 2024
– Dinsdag 2 april 2024
– Donderdag 16 mei 2024
– Donderdag 6 juni 2024

 

Tijdens een informatiemiddag vertellen Marry en Marcel aan geïnteresseerde ouders (met vaak al een baby of peuter, die ook mee mag komen) over hoe het gaat in onze kleuterklassen en ook vertellen we in grote lijnen over hoe het gaat in klas 1 t/m 6. En wat er allemaal te doen is voor en verwacht wordt van de ouders bij ons op school.

Inloopochtend

Ben je op zoek naar een passende school voor jouw aankomende kleuter, of ben je van plan om jouw kind van school te laten wisselen? Tijdens de inloopochtend staan de deuren van onze school en de klaslokalen open. Je krijgt een directe inkijk in alle klassen terwijl er les gegeven wordt.

Aanmelden via:
m.huisman@vrijeschoolvalentijn.nl

 

Eerstvolgende inloopochtenden van 08:45 – 11:00 uur:

– vrijdag 5 april 2024
– woensdag 22 mei 2024
Tijdens een inloopochtend worden geïnteresseerde ouders door een ouder of collega van onze school rondgeleid door onze school terwijl alle klassen (ook de kleuterklassen) gewoon les hebben. Zo kunnen de ouders goed ervaren of Vrije School Valentijn voor hen de goede plek is.

Onze visie op onderwijs

Bloeiend vrijeschoolonderwijs in een gezonde school waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren, is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

Onze kernwaarden

Samenhang
Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner.
Meesterschap
De kern van het meesterschap zit niet alleen in het kunnen, kennen en beheersen van het vak, maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerend, open, reflectief en nieuwsgierig.
Aandachtigheid
Opvoeden van kinderen vraagt een wakkere blik, zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan van een verbinding. Hierbij past een eerbiedige grondhouding, een veilige omgeving en het vermogen vreugde te beleven aan de verschillen tussen mensen.
Creëren
Creatief denken, nieuwe dingen een kans geven te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het vrij worden van oplossingsgericht of ‘rendementsdenken’.
Vitaliteit
Letterlijk levenskracht, de energie om te leven. Onderwijs dat de hele mens aanspreekt en harmonie bevordert tussen lichaam en geest.
Moed
Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, om stappen te zetten, maar vooral om authentiek te durven zijn als mens en als schoolbeweging.

Samen zijn wij de school

Kinderen komen tot leren wanneer ouders en medewerkers een veilige en betrokken omgeving vormen voor het kind en vertrouwen bieden. In die relatie kan het kind zich autonoom en competent weten. Betrokkenheid is voelbaar voor de kinderen en ouderparticipatie zichtbaar in de school.
Naast vertrouwen in elkaar en een open en gelijkwaardige communicatie, is het op school de gewoonte dat ouders participeren in schoolactiviteiten; schoonmaak, onderhoudsgroep, (G)MR, contactpersonen voor de klas (klassenouders), ouderkoor, ouderacademie, hulp in de klassen, schoolbibliotheek, Tierlantijn (winkel), seizoenstafel en jaarfeesten.