Onze school

Vrije School Valentijn in Harderwijk dankt haar bestaan aan een initiatief van ouders. Sinds 1984 genieten kinderen uit Harderwijk en omstreken van het vrijeschoolonderwijs op Valentijn.

 

De school start in 1984 aan de Kajuitmeen en verhuist vervolgens twee maal; naar De Ruyterlaan en vervolgens de Bosboom Toussaintstraat. In 1996 vindt de school haar huidige plek aan het Vliepad. In het schooljaar 2019-2020 gaan circa 175 leerlingen naar onze school. De school bestaat uit twee kleuterklassen en zes onderbouwklassen.

 

De school ligt in de wijk Stadsweiden in Harderwijk en ligt op 10 minuten loopafstand van het station. Meerdere stads- en streekbussen stoppen bij het ziekenhuis St. Jansdal dat op 5 minuten loopafstand van de school ligt.

 

Aan de voorzijde van het gebouw zijn parkeerhavens, een fietsenstalling en een natuurplein. De kinderen van klas 5 en 6 parkeren hun fietsen aan de achterkant van de school tegen de klas aan. De kleuters, peutergroep en de BSO maken gebruik van de besloten ‘groene’ kleutertuin tussen de lokalen en de gymzaal in.

 

Vanwege de brede functie van de school, vinden we een goede inbedding in de wijk Stadsweiden en Harderwijk belangrijk. In onze school is een peutergroep en BSO gevestigd onder de naam Violinde. Het contact met de buurschool “Het Leonardo” is goed. We vinden elkaar in de gezamenlijke buitenschoolse en Harderwijkse activiteiten. Samenwerking op onderwijsinhoudelijk gebied is in ontwikkeling. Wijkactiviteiten worden ondersteund en onder de aandacht van kinderen gebracht. Er is een nauwe samenwerking met het wijkteam en de wijkbeheerder en we zijn aangesloten bij de sportservice van de wijk. De bibliotheek is een vaste waarde in onze contacten en als de gelegenheid zich voordoet bezoeken de kinderen instellingen in de wijk, zoals een verzorgingshuis.

 

Vrije School Valentijn streeft naar een leerlingenbestand dat een afspiegeling van de maatschappij laat zien. Naast instroom vanuit de omgeving van Harderwijk is hierbij belangrijk dat steeds meer ouders en kinderen uit de wijk, met uiteenlopende achtergronden, onze school weten te vinden.

 

Het is een levende school waarin, naast de primaire taak van het bieden van basisonderwijs, ook cursussen en lezingen worden georganiseerd. Deze buitenschoolse activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, dus ook voor hen die niet aan de school gebonden zijn.