Communicatie

Weekbrief

In de weekbrief worden alle activiteiten en mededelingen voor de komende periode aangekondigd. De informatie is altijd schoolgerelateerd en veelal praktisch van aard. Ook staan de werkdagen van de schoolleider en intern begeleider aangegeven. Kopij die voor dinsdagmiddag 15.00 uur (digitaal) wordt aangeleverd bij info@vrijeschoolvalentijn.nl zal dezelfde vrijdag in de weekbrief worden geplaatst. De eindredactie valt onder verantwoordelijkheid van de schoolleider.

 

Klasinformatie

Klasspecifieke informatie wordt door de leerkracht via Parro of ParnasSys mail verzonden. Vanaf september 2019 is de school gaan werken met Parro. Dit is een digitaal communicatiemiddel dat, naast vervanging van de groepsapp, ook later in het jaar de mogelijkheid biedt om afspraken met de leerkracht en elkaar te maken.

 

Gesprek leerkracht en kind

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces. De leerkracht zal daarom regelmatig met ieder kind bespreken wat hij of zij nodig heeft om te leren in de klas en een goede klasgenoot te zijn.

 

15-minutengesprek ouder, eventueel kind, en leerkracht

Drie keer per jaar (week 38; 16 – 20 september, week 5; 28 – 31 januari en week 27; 29 juni – 3 juli) worden ouders uitgenodigd om samen met de leerkracht, en eventueel het kind, de inhoud van het getuigschrift, de verwachtingen voor het komende schooljaar, de vorderingen en de evaluatie van het jaar te bespreken.

 

Contact ouder en leerkracht

Wij vinden het belangrijk dat het contact tussen ouder en leerkracht open en betrokken is. We nodigen u uit om vragen en informatie over situaties met uw kind zo snel mogelijk bij de leerkracht na te vragen of kort te sluiten. U kunt tussendoor een afspraak maken met de leerkracht en het kan ook zijn dat de leerkracht op eigen initiatief een afspraak met u maakt om vragen of situaties te bespreken.

Wij vragen u om aan het begin van de dag de leerkracht aandacht te laten hebben voor het welkom heten van de kinderen. Bijzonderheden kunt u eventueel op een briefje aan de conciërge geven en in de middag er bij de leerkracht op terug komen.

 

Contact ouder en schoolleider

Gemiddeld twee ochtenden in de week staat de schoolleider bij de ingang van de school. Tot 09.45 uur is er de mogelijkheid om een afspraak te maken of om elkaar even te spreken. U kunt ook altijd de schoolleider mailen voor een afspraak. De aanwezigheid van de schoolleider bij de ingang van de school kan, vanwege Covid-19, afwijken.

 

E-mail en whatsappgebruik in de school

Wij gebruiken de mail voor informatieve en praktische doeleinden, zoals het maken van een afspraak en het geven van feitelijke informatie. Wij kiezen voor persoonlijk contact bij vragen. In principe wordt mail gelezen na schooltijd tot 17.00 uur op de werkdagen van de leerkracht.

 

E-mailadressen

Van elke ouder/verzorger zijn de e-mailadressen op school bekend voor digitaal nieuws. Deze is ook bij de klassenleerkracht en klassenouders bekend om berichten te kunnen sturen die de klas als geheel aangaan (na toestemming van ouder/verzorger). Het is niet toegestaan de opgegeven e-mailadressen te gebruiken buiten het kader van de school.

 

Interne publicatie contactgegevens

Aan het begin van het schooljaar kunt u in de klas aangeven of de contactgegevens van de kinderen met elkaar gedeeld mogen worden middels een lijst, zodat ouders met elkaar contact kunnen opnemen voor bijvoorbeeld speelafspraken.