Het team

Het team bestaat uit 11 klassenleerkrachten, een leerkrachtondersteuner, gymleerkracht, remedial teacher, intern begeleider, schoolleider, administratief medewerker en conciërge.

 

Binnen het team zijn er een aantal specialisten: rekenen, taal, meer- en hoogbegaafdheid en sociale veiligheid & gedrag. De specialisten versterken de kennis en kunde binnen de school en ondersteunen collega’s in het bieden van onderwijs, in en buiten de klas, passend bij de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Gedurende het jaar bieden wij stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen en werken wij samen met de gemeente in het kader van ‘Blik op werk‘.

De Schoolleiding

De leiding van de school is in handen van Jasmijn de Boer. Zij is verantwoordelijk voor de waarborging van de identiteit van de school, de dagelijkse gang van zaken op onderwijskundig gebied, de ondersteunende activiteiten als administratie, financiën en onderhoud en de verzorging van externe relaties die de school als geheel aan gaat. De schoolleider is drie of vier dagen per week aanwezig.

Administratie

De administratie van de school is bereikbaar via administratie@vrijeschoolvalentijn.nl (maandag en donderdag). Over het algemeen is Lia Mulderij op school aanwezig op maandagen van 8:00 tot 12:00 uur.

Het Bestuur

Onze school valt onder het bestuur van Stichting Vrijescholen Athena. Onder deze stichting vallen de vrijescholen van:

 • Almelo
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Assen
 • Brummen
 • Deventer
 • Doetinchem
 • Emmen
 • Enschede
 • Groningen
 • Harderwijk
 • Leeuwarden
 • Meppel
 • Oldenzaal
 • Winterswijk

 

De Stichting Vrijescholen Athena ontstond in januari 2005 door de fusie van acht basisscholen voor vrijeschoolonderwijs. Op dit moment telt de stichting vijftien vrijescholen, veertien voor primair onderwijs en één voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Ongeveer 2500 leerlingen en ruim 280 medewerkers zorgen voor een levendig geheel.

 

In de huidige tijd van versnelde verandering, groeiende keuzemogelijkheden en toenemende verwachtingen vanuit onze omgeving, biedt vrijeschoolonderwijs een meerwaarde. In de optiek van het bestuur gaat onderwijs namelijk verder dan goed lezen, rekenen en algemene kennis. Onderwijs dient in dienst te staan van persoonlijkheidsvorming. Van creativiteit, zelfkennis, emotionele intelligentie, zelfexpressie, zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

 

Om daarmee samen met ouders de kinderen te leren zelf betekenis en richting aan hun leven te geven, zodat kinderen uitgroeien tot sterke persoonlijkheden die hun plek vinden in en vormgeven aan de toekomstige maatschappij.

 

Structuur en bemensing van de stichting

Stafbureau

College van Bestuur: Peronnik Veltman

Secretariaat & Ouderbijdrage: Lia Mulderij, Karin van de Graaff

Stafmedewerkers P&O: Miriam Heeger, Noor Hiddinga

Financiën: Karin Leurink

Kwaliteitszorg: Monique van der Pijll- van Raalte

ICT: Leonard Versnel

Raad van Toezicht

Mw. W. Broekhuijsen – voorzitter, bestuurlijke verhoudingen en strategie

Mw. M. B. Visser – lid, bedrijfseconomische en financiële zaken

Mw. A. Gottenbos – lid, personeelszaken

Mw. J. de Vries – lid, onderwijs en kwaliteit

Dhr. H. B. Ledeboer – lid, juridische zaken

 

De leden van de Raad van Toezicht zijn bereikbaar via het bestuurskantoor.