Kleuterklassen (4-6 jaar)

Kleuters leren van nadoen en ervaringen die zij in spel en spelen opdoen. Zij staan open voor
indrukken uit de omgeving. Onze kleuterleerkrachten besteden daarom veel aandacht aan de
inrichting van het lokaal en de leermaterialen die gebruikt worden. De omgeving is huiselijk
ingericht met natuurlijke materialen en geeft een gevoel van geborgenheid. Hierdoor komt het
kind tot spel.

 

Ritme en tijd zijn sleutelbegrippen in de omgang met kleuters. De terugkeer van activiteiten
geeft houvast. In de kleuterklas is een vaste dag- en weekindeling. Door het jaar heen wordt
het ritme van de seizoenen gevolgd. Door het vieren van de jaarfeesten beleven de kinderen
de betekenis van de seizoenen.

 

In de kleuterklassen werken wij met heterogene kleutergroepen (combinatieklas groep 1 en
groep 2). Dit betekent dat kinderen van vier t/m zes jaar samen spelen en leren in één klas.
Gedurende de kleutertijd blijven de kinderen bij dezelfde kleuterleerkracht. Uw kind krijgt zo
de tijd om zich thuis te voelen en volledig open te bloeien en te groeien. De kleuterleerkracht
leert uw kind goed kennen en kan ingaan op de individuele ontwikkelingsbehoeften.
De kleuterleerkracht heeft regelmatig contact met de ouders. Tijdens het oudergesprek wordt
gesproken over de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de
cognitieve ontwikkeling van het kind. Dit wordt ook vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Als
de eindfase van de kleutertijd zich aandient, komt de overgang naar de eerste klas ter sprake.
Deze overstap wordt zorgvuldig bekeken aan de hand van de gehele ontwikkeling van het kind
in de kleuterklas.

 

Vrij spel (binnen en buiten)

 

Activiteit, creativiteit, ontmoeting, harmonie en ontspanning zijn kenmerken van het vrije spel.
In het vrije spel ontwikkelt de kleuter zijn motoriek, fantasie en denkvermogen. Eenvoudige
middelen zijn voldoende om de fantasie en het spel in gang te zetten. Het speelmateriaal is
gemaakt van natuurlijke materialen, zoals hout, wol en stof. De verschillende speelhoeken
bieden oneindige mogelijkheden en nodigen kleuters uit hun fantasie te gebruiken. Grote
en kleine blokken, kisten en lappen worden gebruikt om een huis, paleis, garage of een hut
te maken. De spoorbaan laat de kleuter reizen, naar opa en oma of naar verre landen, en
onderweg worden spannende avonturen beleefd. In de speelhuizen kunnen de kleuters zich
verkleden en naar hartenlust rollenspellen uitspelen.

 

Door het samen spelen wordt de sociale ontwikkeling geoefend. Kinderen leren delen, volgen,
maar ook leiden. De kinderen leren rekening te houden met de ander, maar ook grenzen aan te
geven voor zichzelf. Ze ontdekken dat kinderen verschillend kunnen reageren en andere
oplossingen vinden in het spel. De kleuterleerkracht observeert tijdens het spel hoe kinderen
met de materialen omgaan en hoe sociale contacten in het spel verlopen. Hij/zij ziet aan de
activiteiten van de hele klas en van de individuele kinderen wanneer het tijd is om het spel
meer te sturen of wanneer het tijd is om op te ruimen. Ook het opruimen en alles weer op een
vaste plaats terugbrengen, wordt met aandacht gedaan. De kinderen leren hierbij te ordenen,
de basis van het rekenonderwijs, en zorg te dragen voor een opgeruimde klas (samen zijn wij
de school).

 

De oudste kleuters hebben naast het vrije spel meer impulsen nodig. Ze krijgen van de
kleuterleerkracht gerichte opdrachten en werkjes waar ze langere tijd mee bezig kunnen zijn:
een weefwerk, een teken- of bouwopdracht of een moeilijker knutselwerk. Zo leren ze
gedurende wat langere tijd aan één activiteit aan tafel bezig te zijn. Deze taakgerichtheid is
belangrijk ter voorbereiding op de stap naar de eerste klas. In de tweede helft van het laatste
kleuterjaar gaan de oudste kleuters op woensdag extra activiteiten doen met de leerkracht,
zoals motorische oefeningen voor het verstevigen van evenwicht en basismotoriek,
voorbereidende schrijfoefeningen en taalspelletjes.

 

Het buitenspel vindt dagelijks plaats op ons ingerichte en afgesloten kleuternatuurplaats.
Klimmen, klauteren, scheppen, graven, schommelen, met water spelen; het is allemaal
mogelijk. Ook is er ruimte voor kleiner spel en voor het genieten van alles wat de natuur biedt
in de verschillende seizoenen.