Jaarfeesten

Het gezamenlijk vieren van jaarfeesten vormt een belangrijk onderdeel van de vrijeschool. In de lagere klassen en kleuterklassen wordt met de voorbereiding en viering van de jaarfeesten de nadruk vooral gelegd op de elementen uit de natuur. Vanaf klas 1 komen daar ook de cultuurelementen van het feest bij en vanaf klas 4 worden ook de religieuze thema’s die bij het jaarfeest horen behandeld.

 

De meeste jaarfeesten worden door de klassen 1 t/m 6 gezamenlijk gevierd. Aan het begin van de dag wordt in de grote zaal een verhaal verteld en er wordt gezongen. Elk feest heeft zijn eigen kenmerken en invulling. Door het vieren van de feesten, maar ook door mee te helpen met de voorbereiding van de feesten wordt het gevoelsleven van het kind versterkt. Zodoende leren de kinderen de waarde, de betekenis en de schoonheid van de jaarfeesten.