Kinderopvang Violinde

Sinds 2007 verzorgt Stichting Violinde kinderopvang in de school voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Violinde is een zelfstandige stichting die, net als de school, werkt vanuit de antroposofie. Er is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar en een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Zij bieden peuteropvang en voor- en naschoolse opvang. Naast een vast contract is incidentele opvang ook mogelijk. Voor alle mogelijkheden die Violinde biedt, neemt u contact op met de leidsters van Violinde.

Peutergroep

De peutergroep van Violinde is een halve dagopvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. De peutergroep biedt opvang aan maximaal 14 kinderen. Hier zijn per ochtend twee vaste gediplomeerde leidsters aanwezig. In deze vorm van opvang zijn de voordelen van de peuterspeelzaal en kinderopvang verenigd.

 

De ochtend verloopt volgens een vast patroon. Binnen de gezellige huiskamersfeer en in de kleutertuin krijgen de kinderen alle gelegenheid om samen te spelen. De peutergroep van Violinde is dagelijks van 8.30 tot 12.30 geopend. Er is een mogelijkheid voor kinderen van 3 jaar om opvang te genieten van 8.30 tot 14.30. Ook in de vakanties is Violinde geopend.

Buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang)

BSO Violinde is een kleinschalige buitenschoolse opvang. Ze bieden opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Per middag zijn er twee vaste gediplomeerde leidsters aanwezig. Er is veel speelgoed van natuurlijke materialen (veel houten blokken, auto’s, een trein van hout, eigengemaakte stoffen poppen, speelhuisje etc.), naast een heleboel spelletjes, verkleedkleren, knutsel-, teken- en schildermateriaal. Vanuit de pedagogische visie is er geen computer of tv op de groep en wordt buitenspelen gestimuleerd. De BSO is dagelijks geopend van 12.45 tot 18.00 uur.

 

Violinde biedt ook voorschoolse opvang aan van 7.30 tot 8.30 uur. Kinderen kunnen bij Violinde ontbijten en kleuters worden naar de klas gebracht. Grote kinderen mogen zelfstandig naar hun klas toe. Afwijkende tijden zijn in overleg mogelijk.

 

In de kerstvakantie, op algemeen erkende feestdagen en gedurende drie weken (bouwvak) in de zomervakantie is Violinde gesloten.

 

De BSO en de peutergroep zijn geregistreerd bij de gemeente. Hierdoor kunnen ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kan worden aangevraagd bij de belastingdienst en zorgt ervoor dat het bedrag wat ouders zelf nog voor kinderopvang moeten betalen, meestal erg laag is.

 

Voor meer informatie over de peutergroep en de BSO van Violinde kunt u terecht op de website. Ook zijn zij per e-mail en telefonisch te bereiken (info@violinde.nl/0341-820207).
Op de website vindt u ook aanmeldingsformulieren.