Ons onderwijs

Onze school is een plek waar kinderen met plezier hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hier mogen ze kind zijn om mens te worden; daar geloven wij in. Onze pedagogische visie is ontleend aan de ontwikkelingsvisie vanuit de antroposofie. Dit is een inspiratiebron voor de leerkrachten. De kinderen krijgen dit niet als lesstof aangeboden, maar de leerkrachten geven zo les dat het onderwijsaanbod past bij de onderwijsbehoefte en belevingswereld van de kinderen. Hierbij is ruimte voor zowel cognitieve ontwikkeling als sociale vorming.

 

Ons onderwijs is gericht op ontplooiing van een krachtig willen, een warm voelen en een helder denken en tegelijkertijd op het verkrijgen van kennis, inzichten en vaardigheden die in de huidige tijd nodig zijn. ‘Vrij’ in het woord vrijeschool betekent dat het kind bij ons een eigen individualiteit mag ontwikkelen. Daarnaast betekent ‘vrij’ dat wij ons onderwijs op een eigen manier inrichten. Dit komt tot uiting in ons leerplan.

 

De vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en didactiek, wel religieus, maar niet specifiek gebonden aan een geloofsrichting. Kinderen uit allen gezindten kunnen zich bij ons thuis voelen.

 

Wij werken met jaarklassen. Het onderwijs is niet vrijblijvend, het lesplan en de leerdoelen voor ieder schooljaar staan vast. Uw kind krijgt naast werk- en oefenmateriaal uit lesmethodes, opdrachten die zij op hun eigen manier kunnen uitwerken. Wij werken aan de door de overheid geformuleerde kerndoelen voor het basisonderwijs.

 

De vieringen van de jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel op onze school. Het zijn belangrijke knooppunten in het jaar. Door het vieren van de feesten wordt het sociale leven in de school en in de klassen versterkt. Door het (deels) voorbereiden en meemaken van de feesten, ervaren en leren de kinderen de waarde van de jaarfeesten en de kwaliteit van de seizoenen.