Ouders

Kinderen komen tot leren wanneer ouders en medewerkers een veilige en betrokken omgeving
vormen voor het kind en vertrouwen bieden. In die relatie kan het kind zich autonoom en
competent weten. Betrokkenheid is voelbaar voor de kinderen en ouderparticipatie zichtbaar
in de school.

 

Naast vertrouwen in elkaar en een open en gelijkwaardige communicatie, is het op school de
gewoonte dat ouders participeren in schoolactiviteiten; schoonmaak, onderhoudsgroep,
(G)MR, contactpersonen voor de klas (klassenouders), schoolbibliotheek, Tierlantijn (winkel),
seizoenstafel en jaarfeesten.

 

Ouderkoor

In de school is een ouderkoor actief. Zij zingen 1x in de week op maandagochtend en geven de
jaarfeesten een extra dimensie.

 

Klassenouders

Om de kring van ouders en leerkrachten rondom de kinderen actief te ondersteunen, is de taak
van klassenouder zeer waardevol. Klassenouders ondersteunen de leerkrachten met de
organisatie van jaarfeesten, schoolreisje en andere activiteiten van de klas.
Ongeveer vijfmaal per jaar hebben de klassenouders overleg met de schoolleider. In het
overleg ontmoeten de klassenouders elkaar, worden geïnformeerd over algemene
ontwikkelingen van school en bespreken dillema’s wat betreft de taak van klassenouder.
Met de leerkracht van de klas worden afspraken gemaakt hoe de invulling van de taak op
klasniveau vorm krijgt.

 

Schoonmaak, technisch onderhoud, onderhoud natuurplein

Op onze school conformeren ouders zich, naast financiële bijdrage, ook aan meehelpen met
het schoonmaken van het gebouw en onderhoud van het natuurplein. Het gezamenlijk zorg
dragen voor het gebouw waarin de kinderen zoveel tijd doorbrengen, levert een grote
financiële besparing op en refereert aan onze omgangsvorm “samen zijn wij de school”. De
lokalen en de gemeenschappelijke ruimtes worden bij toerbeurt door de ouders
schoongemaakt. Opgave voor schoonmaken zal dit jaar voor het eerst digitaal gaan gebeuren.
Er zal, afhankelijk van het aantal gezinnen op school, ongeveer een maal in de 6 weken
schoongemaakt. Voor onderling ruilen zijn de ouders zelf verantwoordelijk. Bij tussentijds
instromen van kinderen worden desbetreffende ouders ingedeeld bij algemene ruimtes c.q.
klaslokalen. Wanneer een klaslokaal onvoldoende is schoongemaakt zal de leerkracht contact
opnemen met desbetreffende ouder. De conciërge draagt zorg voor de ruimte waar alle
materialen en middelen voor schoonmaak zijn opgeslagen.
Dagelijkse schoonmaak van toiletten en openbare ruimtes
wordt gedaan door een extern bedrijf.