Vertrouwenspersoon

Onze school heeft 2 vertrouwenspersonen; Maja Mors en Marry Huisman. Na de zomer- en kerstvakantie gaan zij de klassen rond om kinderen attent te maken van de mogelijkheid om met iemand te praten. De vertrouwenspersonen behandelen problemen en zorgen die onder de kinderen spelen. Een kind kan een anoniem briefje in de brievenbus doen, naast Meander (Zonnekamer). Hiernaast zijn zij ook te bereiken via internevertrouwenspersoon@vrijeschoolvalentijn.nl.

 

De vertrouwenspersoon spreekt dan met dit kind over waar zij last van hebben. Dit kan ongewenst gedrag zijn in de trant van: ongewenste aanrakingen, gepest worden, intimidatie, machtsmisbruik, ongewenste digitale aandacht, discriminatie, bedreigingen, agressief gedrag, (homo/hetro/pedo)seksueel getinte opmerkingen en gedragingen.

 

De vertrouwenspersonen zijn twee keer per week beschikbaar voor de kinderen. Naast de intern vertrouwenspersoon per school, heeft de stichting een externe vertrouwenspersoon aangesteld; Mieke Gondrie van Grip op Conflict (info@gripopconflict.nl).