skip to Main Content
0341-419364 info@vrijeschoolvalentijn.nl

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon behandelt alle bij hen aangemelde incidenten die te maken hebben met ongewenste gedragingen van anderen, waardoor het gevoel van veiligheid van de klager wordt aangetast. Ongewenst gedrag kan zijn: ongewenste aanrakingen, gepest worden, intimidatie, machtsmisbruik, ongewenste digitale aandacht, discriminatie, bedreigingen, agressief gedrag, (homo/hetero/pedo)seksueel getinte opmerkingen en gedragingen.

Aangemelde incidenten moeten gerelateerd zijn aan school en dus niet de privésfeer betreffen. De klager is een leerling, een medewerker of een ouder/verzorger van een leerling van de school. Het incident moet zich afgespeeld hebben tussen personen aan of met de school verbonden en kan niet gaan over de schoolorganisatie.

Onze school heeft twee vertrouwenspersonen. Bij hen kunnen kinderen terecht die vertrouwelijk willen praten over problemen of vertrouwelijke onderwerpen die te maken hebben met – of effect hebben op –  school. De vertrouwenspersoon luistert naar het kind en zoekt samen met het kind naar een oplossing.

Naast de interne vertrouwenspersonen heeft Stichting Vrijescholen Athena externe vertrouwenspersonen aangesteld. De voornaamste taak is het mentaal ondersteunen van klagers, hen in de procedure wegwijs maken en eventueel assisteren bij het formuleren van de klacht. De vertrouwenspersoon treedt nooit op in plaats van de klager. Zij wonen verspreid in de regio, maar hebben met elkaar een vertrouwelijk collegiaal contact. In principe heeft elke vertrouwenspersoon een “eigen” aantal scholen.

Back To Top