We mogen weer naar school!

Het is zo ver! De scholen mogen weer open! Ook de Vrije School Valentijn opent weer haar deuren voor de kinderen en als team kunnen wij niet wachten om iedereen weer te zien. Om te zorgen dat alles veilig en verzorgd gaat, is er een aantal richtlijnen waar wij ons op school allemaal aan moeten houden. Deze richtlijnen worden in ieder geval gehandhaafd tot 1 juni 2020. Wij luisteren altijd naar de aanbevelingen van het kabinet. In dit bericht worden deze richtlijnen opgesomd.

Al dan niet strakke richtlijnen

Alle kinderen gaan 2,5 dag naar school. Elke klas is in twee groepen verdeeld: groep A en groep B. Groep A gaat op maandag en donderdag naar school en groep B op dinsdag en vrijdag. Op de woensdagen wisselen de groepen elkaar af. De schooltijden zijn iets veranderd. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden tot 2 uur. Op woensdag blijft de eindtijd 12.45 uur. De kleuters hebben elke dag school tot 12.45 uur.

De dagen dat de kinderen niet op school zitten, krijgen zij voor ongeveer 2 uur thuiswerk mee. Thuiswerk bestaat uit oefenen, automatiseren en memoriseren van taal en rekenen en periode-onderwijs. De leerkracht geeft hier naar eigen inzicht, digitaal of op papier, invulling aan. Instructie gebeurt op de dagen dat de kinderen op school zitten.

Inrichting van de lokalen

Er is geen restrictie van afstand voor kinderen onderling, waardoor de leerkracht vrij is de inrichting van de klas vorm te geven. Iedere dag worden de tafels, stoelen en eventuele leerlingcomputers schoongemaakt. Bij het gebruik van materialen wordt rekening gehouden met individueel gebruik. De leerkracht dient echter wel zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand te houden van de kinderen en collega’s.

Pauzetijden/spel, buitenspelen en gym.

Kleuters starten met buitenspelen tot ongeveer 09.00 uur. Daarnaast gaat buitenspelen volgens eigen programma in de kleutertuin of in de speeltuin. De pauzes voor klas 1 t/m 6 worden verdeeld in 2 groepen. Dat betekent dat er ongeveer 35 kinderen op het plein zijn.

Er is geen restrictie van afstand voor de kinderen onderling. Gymlessen worden buiten verzorgd totdat de gymzalen weer open mogen.

Halen en brengen

Ouders blijven buiten het plein van de school. De kinderen worden gebracht en gehaald door één ouder en eventuele gesprekken met leerkrachten vinden plaats via de telefoon of andere digitale kanalen.

Voor de peuters en de kleuters wordt een gedeelte op het plein gemarkeerd, zodat ouders, kinderen en leerkrachten elkaar kunnen zien. Wij vertrouwen erop dat ouders voldoende afstand bewaren tot elkaar.

De kinderen van klas 1, 2 en 3 worden opgehaald door de leerkracht op een specifieke plek op het plein. De kinderen van klas 4, 5 en 6 lopen zelfstandig naar binnen. Zo voorkomen we dat er grote groepen tegelijkertijd op het schoolplein staan te wachten. Elke ochtend is er een collega aanwezig op het plein om eventuele vragen te beantwoorden.

Als de school uit is, brengen de peuterleidsters, de leerkrachten van de kleuters en klas 1 t/m 3 de kinderen naar buiten en nemen afscheid van hen als de ouder in beeld is. Klas 4, 5 en 6 lopen zelfstandig, direct na schooltijd de school uit.

Handen wassen en schoonmaken

Voor het eten en drinken, wassen alle kinderen grondig hun handen. Ze eten aan hun eigen tafel en uit hun eigen broodtrommel en beker. Leerkrachten en andere collega’s wassen ook zo veel mogelijk hun handen. Ook natuurlijk na een toiletbezoek, na het buitenspelen en na het contact met anderen worden de handen gewassen. Niezen en hoesten gebeurt nog steeds in de ellebogen.

Iedere dag worden alle wc’s en contactpunten na schooltijd schoongemaakt. Overdag worden alle contactpunten na de 1e en 2e pauze schoongemaakt. Er zijn papieren handdoeken en er staat zeep bij iedere kraan. De klassen worden dagelijks schoongeveegd, tafels, stoelen en laptops worden na iedere dag schoongemaakt door de leerkracht. Op vrijdag of in het weekend maken de ouders de klas schoon.

Wat te doen bij symptomen?

Op het moment dat er in een gezin of bij een kind zelf symptomen te zien zijn als koorts, hoesten, neusverkoudheid, wordt er vanuit gegaan dat de kinderen thuisgehouden worden. Zelfs bij milde symptomen, moeten kinderen thuisblijven tot ze twee weken klachtenvrij zijn, conform de richtlijn van het RIVM/GGD. De leerplichtwet is onverminderd van kracht. Leerlingen komen dus op de aangegeven dagen gewoon naar school, behalve als ze ziek zijn of verkouden.

Wanneer een medewerker symptomen van het virus vertonen, moeten zij ook thuisblijven totdat ze twee weken klachtenvrij zijn. Wanneer er onverhoopt een leerkracht ziek is, zullen wij zoeken naar vervanging. In uiterste nood kan het zijn dat de kinderen thuis opgevangen moeten worden.

Als u vragen hebt voor een specifieke leerkracht, neem dan telefonisch contact op, of stuur een mailtje. Wij wensen alle kinderen weer heel veel plezier op school. We hebben ze ontzettend gemist!

Geen reactie's

Geef een reactie